Præst til Læk

PRÆST TIL DEN DANSKE KIRKE I LÆK

Nordvest Danske Menighed i Sydslesvig søger ny præst til et spændende, alsidigt og udfordrende embede. Hvis det er dig, får du bl.a.:

 • Et anderledes og varieret præsteembede i en stor menighed med potentiale for vækst
 • Gode muligheder for børne-, unge- og familiearbejde
 • En menighed som sætter pris på både tradition og nytænkning
 • En fantastisk, nyistandsat præstebolig med en skøn have

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder et spændende embede midt i den dansk-tyske kultur i Sydslesvig, i naturskønne og historiske omgivelser. Nordvest Danske Menighed består af medlemmer fra Aventoft, Læk og Bredsted, og du vil – i samarbejde med menighedens anden præst – få ansvaret for gudstjenester og menighedsarbejde både her og ved prædikenstederne i  Sønderløgum, Dedsbøl, Tinningsted, Ladelund og på øen Før. Det betyder at der vil være søndage hvor du har mere end én gudstjeneste.

Da sammenlægningen mellem de tre menigheder er ret ny, vil en del af dine opgaver bestå i at styrke samarbejdet og fællesskabsfølelsen så alle føler sig som del af samme menighed. Du får en præstekollega i Aventoft, og I deles om opgaverne i menigheden. I har samtidig en meget høj grad af frihed til at udvikle nye idéer til gudstjenester, arrangementer og aktiviteter. Det betyder at du selv vil kunne sætte dit personlige præg på embedet og på udviklingen i menigheden.

Foruden de traditionelle gudstjenester afholder vi bl.a. fastelavnsgudstjenester, Halloween og høstgudstjeneste med efterfølgende auktion. Vi har tidligere holdt udendørs pinsegudstjeneste i haven ved Læk kirke med efterfølgende sønderjysk kaffebord. Kirken er også medarrangør ved fx Skt. Hans-aftener og nytårsvandringer, og vi har et økumenisk samarbejde med de tyske menigheder i vores område/menighed. Vi er naturligvis åbne for nye idéer til aktiviteter, gudstjenester og arrangementer.

Vores lokale danske skoler og børnehaver vil gerne samarbejde med kirken og præsten, så hvis du har lyst til også at fordybe dig i børne- og ungearbejde eller tiltag som henvender sig til børnefamilier, byder dette embede på gode muligheder. Det danske mindretal har desuden et alsidigt forenings- og kulturliv i området, og der er tradition for at vi som menighed deltager i fællesmøder og samarbejder med de lokale foreninger.

Kirkesalen i Læk, set fra organistens plads

I Læk fejrer vi gudstjeneste i den smukke kirkesal som ligger i tilknytning til præsteboligen. Det smukke og lyse kirkerum har plads til 60 – 70 gæster, afhængig af hvor tæt vi sidder, og det fine orgel skaber smukke musikalske rammer for gudstjenesterne.

Du får et menighedsråd som på mange måder er ungt, også af alder og sind. Flere af medlemmerne arbejder i de danske institutioner i lokalområdet, og det er med til at skabe både kontakt og sammenhæng mellem kirken og det omgivende samfund.

Hvad ønsker vi?
En præst med initiativ, nysgerrighed og vilje til at samarbejde med en stor kontaktflade. Om du er nyuddannet eller erfaren, er ikke afgørende, for arbejdet som præst i Sydslesvig er på mange måder forskelligt fra andre præsteembeder. Din alder og familiesituation er heller ikke afgørende, men har du familie, får I sandsynligvis ikke bedre rammer end præsteboligen i Læk. Her er både dansk børnehave, dansk skole og dansk fritidsordning.

Vores nye præst skal være teologisk velfunderet og skal forkynde evangeliet på en tilgængelig og engagerende måde. Vi ønsker at du er åben for nyere strømninger i kirken, og du skal være villig til at lære den særlige sydslesvigske kultur at kende. Det indebærer bl.a. at være en del af mindretallets aktiviteter, at samarbejde med lokale organisationer og foreninger, at være opsøgende i forhold til børn og unge, og at prioritere hjemmebesøg blandt menighedens medlemmer, både ældre og syge, og ved runde fødselsdage og andre festdage. Vi vil også glæde os over nye aktiviteter i og omkring kirken.

Gudstjenester og møder foregår på dansk, men du skal være indstillet på at tyskkundskaber er nødvendige. Du vil i den indledende periode kunne klare dig på dansk, da næsten alle i menigheden taler dansk, men din kontaktflade kommer også til at omfatte tyske kolleger, myndigheder og familier. Hvis du ikke føler dig sikker på det tyske sprog, finansierer DKS et intensivt tyskkursus når du er tiltrådt.

Din nye bolig
Præsteboligen i Læk ligger i umiddelbar tilknytning til kirken, og boligen er netop renoveret fra A – Z. Du får ca. 165 kvm at gøre godt med; heriblandt to store stuer en suite, et stort kontor, et lækkert køkken, to badeværelser og flere gode sove- og/eller børneværelser. De lyse stuer har smukt parketgulv, dejligt lysindfald, pejs og udgang til den parklignende have, og i bunden af haven løber Læk Å.

Der er naturligvis internetforbindelse og mulighed for kabel-tv, og huset vil danne den perfekte ramme uanset om du har hele familien med eller kun er dig selv.

På overetagen ligger menighedslokalet som byder på virkelig god plads, eget køkken og garderobe og depotrum til fx undervisnings- og AV-materialer.

Der er kun ganske kort til dansk børnehave og skole, indkøb, sport, caféer, biograf, læge og tandlæge, bibliotek og meget andet, og Læk ligger kun 15 – 20 minutters kørsel fra den dansk-tyske grænse, Flensborg og vestkysten. Byen har ca. 8.000 indbyggere.

At flytte til et andet land …
For mange er det et stort skridt at rykke rødderne op og søge til udlandet. Men vejen til Sydslesvig er nem, og der er hjælp at hente til alle de spørgsmål som naturligt melder sig. Du kan finde svar på en række af spørgsmålene ved at klikke her, og vil du vide mere, kan du kontakte en af de personer som du finder på kontakt-siden.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

 • Menighedsrådsformand Claudia Larsen, tlf. +49 (0)1715809866, email: claudia(at)live.dk
 • Sognepræst Trine Parbo, tlf. +49 (0)4664 212, email: parbo(at)kirken.de
 • Provst Hasse Neldeberg Jørgensen, Flensborg, +45 30 59 36 96 eller hnj(at)kirken.de
 • Udlandsprovst Pia Sundbøll, DSUK,+45 70 26 18 28 eller ps(at)dsuk.dk
 • Tilsynsførende biskop Marianne Christiansen, Haderslev. +45 74 52 20 25 eller mch(at)km.dk 

dks-folkekirken.dk kan du downloade informationsfolderen ’Præst i Sydslesvig’ og se videoklip om det at være præst her. Du kan finde flere oplysninger på www.præstisydslesvig.dk.

Ansøgningsfrist: Tirsdag, den 10. december 2019 kl. 12.00

Ansøgning inkl. CV og en prædiken efter eget valg sendes til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab(at)dsuk.dk. Du må også gerne medsende anbefalinger, kirkebladsindlæg og andre relevante dokumenter.

For at ansøgningen kan sendes sikkert, anmodes først om et link til en kryptering på mab(at)dsuk.dk.

Ansættelsesvilkår
Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker.  Lønindplacering sker i henhold til overenskomst med Den danske Præsteforening. Ved alle embeder under DSUK ydes der et udstationeringstillæg til lønnen. (p.t. kr. 4056,94 pr. måned).

Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer du både tjenestealder og pensionsalder fra folkekirken, ligesom tiden i Sydslesvig anciennitetsmæssigt regnes på lige fod med ansættelse i Danmark. Dansk Kirke i Sydslesvig er organiseret som en forening og arbejder under DSUK. En gang om året mødes Kirkerådet, DKS’ bestyrelse, med repræsentanter for menighederne på Kirkedagen, den årlige generalforsamling.

Dansk Kirke i Sydslesvig er inddelt i 6 kirkekredse, og samarbejdet i og mellem kredsene er formaliseret i bl.a. møder og arrangementer med de nærmeste præstekolleger og nabomenighederne.

Der tages forbehold for ændringer af ansættelsesområdet.

Se mere om Danske Sømands- og Udlandskirker på www.dsuk.dk.

Se mere om de danske menigheder i Sydslesvig på www.dks-folkekirken.dk.

Om embedet

 • Et meget alsidigt embede med tre sammenbragte menigheder
 • En dejlig præstegård med stor have
 • Flere kirker og prædikensteder som du deler med en god kollega
 • Masser af muligheder for konfirmandarbejde, familiearbejde, nye gudstjenesteformer og andre aktiviteter

Alt det med småt

 • Præsten ansættes og udsendes af DSUK. Lønindplacering sker i henhold til overenskomst med Den danske Præsteforening. Ved alle embeder under DSUK ydes der et udstationeringstillæg til lønnen (p.t. kr. 4.090,96 pr. måned)
 • Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer du både tjenestealder og pensionsalder fra Folkekirken, ligesom tiden i Sydslesvig anciennitetsmæssigt regnes på lige fod med ansættelse i Danmark.
 • Dansk Kirke i Sydslesvig er organiseret som en forening og arbejder under DSUK. En gang om året mødes Kirkerådet, DKS’ bestyrelse, med repræsentanter for menighederne på Kirkedagen, den årlige generalforsamling.
 • Dansk Kirke i Sydslesvig er inddelt i seks kirkekredse, og samarbejdet i og mellem kredsene er formaliseret i bl.a. møder og arrangementer med de nærmeste præstekolleger og nabomenighederne.
 • Der tages forbehold for ændringer af ansættelsesområdet.
 • Se mere om Danske Sømands- og Udlandskirker på www.dsuk.dk.
 • Se mere om de danske menigheder i Sydslesvig på www.dks-folkekirken.dk

Folder, Præst i Sydslesvig

Video om Sydslesvig

Rul til toppen