Om os og Sydslesvig

Den danske kirke i Lyksborg. Kirken er indviet 2. søndag i advent 1954, og billedet er fra efteråret 1967.

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG ..?

Kirkehistorien i Sydslesvig begyndte faktisk for mere end 1.000 år siden med munken Ansgars besøg i Hedeby. Her lagdes grunden til kristendommen i Norden, og kirketraditionen står stadig stærkt.

Siden 1583 har der været holdt gudstjenester på dansk i Sydslesvig; i en meget lang periode kun i Helligåndskirken i Flensborg, men fra begyndelsen af det 20. århundrede også adskillige andre steder i Sydslesvig.

Nu er kirken et blandt mange tilbud til mennesker i det danske mindretal; tilbud som også benyttes af mange uden decideret tilknytning til mindretallet. Der er bl.a. sundhedspleje, skole, daginstitutioner, kultur, musik, bibliotek, sportsforeninger, selskabelige foreninger og meget andet, og fælles for dem er at de aktiviteter der finder sted, afvikles på dansk.

Det gælder også kirkerne. Søndagshøjmessen fejres på dansk, men i særlige tilfælde; mest ved kirkelige handlinger hvor der typisk er deltagere med både dansk og tysk baggrund, vil handlingen finde sted på to sprog.

Hvis du besøger disse sider, er det ikke utænkeligt at du er teolog og på udkig efter et embede. Skulle det være tilfældet, kan du tjekke siden ‘Ledige embeder‘. Du kan se mere om det at være præst i denne del af verden på siden ‘Hvad siger præsterne?’.

Har du spørgsmål eller kommentarer til disse sider eller sidernes indhold, er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre ved at klikke her.

Du kan også læse mere om Dansk Kirke i Sydslesvig ved at klikke her.

DKS i tal

Interessante fakta
om DKS

0 +

medlemmer i menighederne

0

prædikensteder

DANSKE ORGANISATIONER OG FORENINGER I SYDSLESVIG

Dansk Skoleforening

Skoleforeningens primære opgave består i at sikre mindretallets børn og unge læring og udvikling. Foreningens institutioner formidler dansk sprog og kultur, og sproget i foreningen og foreningens institutioner er naturligvis dansk.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

SdU tilbyder dit barn en bred vifte af fritidstilbud efter skolen. Gennem idrætslige, kulturelle og pædagogiske tilbud skaber vi fritidsoplevelser med indhold. I vores 11 børne — og ungdomshuse finder du et unikt pædagogisk tilbud til dit barn efter skoletid. Desuden står vi for driften af Spejdercentret Tydal, Aktivitetshuset i Flensborg, to haller og flere idrætsanlæg fordelt over Sydslesvig.

Dansk Centralbibliotek

Ud over kerneopgaven at være det danske mindretals bibliotek, har biblioteket en række tilbud, der ikke blot henvender sig til det danske mindretal, men til enhver der er interesseret i det danske og nordiske – det være sig inden for historie, musik, film, forskning – & meget mere.

Sydslesvigsk forening

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation og med sine ca. 16.000 medlemmer den største danske forening i Sydslesvig. Vi organiserer mindretallets lokale basisarbejde i mere end 70 lokalforeninger (distrikter) fordelt over hele Sydslesvig. SSF er portal til dansk fællesskab, sprog og kultur.

Südschleswigscher Wählerverband

Sydslesvigsk Vælgerforening (tysk: Südschleswigscher Wählerverband, SSW) er det danske mindretals og de nationale friseres politiske parti i Sydslesvig. SSWs politik orienterer sig efter den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. På denne måde giver vi politikken i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten vigtige ny impulser - f. eks. i arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitikken. SSW står for et nærdemokrati, som det findes i de nordiske lande: Politiske beslutninger skal træffes så nært på borgerne som muligt og borgerne skal have mulighed for at tage indfyldelse på politikken. På dette grundlag går SSW ind for at menneskene i vores region skal have chancen for at finde arbejde og leve et godt liv her.

Dansk Sundhedstjeneste

Dansk Sundhedstjenestes mission er at opretholde og fremme sundhedstilstanden i den sydslesvigske befolkning, i særdeleshed i den danske folkegruppe. Sundhedstjenesten arbejder inden for 4 områder: Skolesundhedstjeneste, hjemmepleje, plejecenter og sekretariat med ejendomsforvaltningen. Vi er en moderne arbejdsplads med ca. 150 medarbejdere som sætter fokus på trivsel og udvikling.

Det danske generalkonsulat i Flensborg

Det er en hovedopgave for Generalkonsulatet at følge udviklingen inden for det danske mindretal i Sydslesvig, samt forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen som helhed i grænselandet. Det sker bl.a. ved deltagelse i møder inden for mindretallets organisationer, separate drøftelser med fremtrædende personer inden for mindretallet, institutionsbesøg og medvirken ved mindretallets forskellige arrangementer.

Rul til toppen