Hvorfor Sydslesvig?

En anderledes måde at være præst på

Et præsteembede i Sydslesvig ligner ikke et typisk dansk præsteembede. Ganske vist arbejder vi efter samme forskrifter og med samme ritualer som i Danmark, men alligevel er mange ting anderledes. Da vores medlemmer ofte er blandede dansk-tyske familier, undgår du ikke at skulle holde en gudstjeneste eller en kirkelig handling på både dansk og tysk en gang imellem. Det behøver nu ikke at være et problem, for hvis du ikke kan tysk når du tiltræder, sørger vi for et introkursus så du er klædt godt på til dit nye embede.

En anden forskel er at vores menigheder består af personer som aktivt har meldt sig ind og betaler medlemsbidrag. Det betyder at menighederne er noget mindre end i danske kirker, men engagementet og aktivitetsniveauet er højt, og besøgsprocenten i kirkerne er et godt stykke over gennemsnitligt dansk niveau.

Endelig har vi meget få fastansatte medarbejdere i kirkerne. De fleste kirker har aftaler med organister og har deltidsansatte kirketjenere, men der er fx ingen kordegne eller sognemedhjælpere. Det betyder at du selv skal føre kirkebog (og nej, hernede er den endnu ikke elektronisk), og en gang imellem skal du også skifte en pære eller fotokopiere salmeark. Til gengæld har vi langt færre kirkelige handlinger end vores danske kolleger.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud i Sydslesvig?
Der er omtrent lige så mange (eller få) typiske arbejdsdage her som i Danmark. En af de helt store fordele ved et embede i Sydslesvig er bredden og de mange muligheder. Alle kirker har danske skoler, daginstitutioner og organisationer inden for kirkedistriktet, og det betyder at du fx kan kaste dig over børne- og ungearbejde hvis det er det du brænder for. Er du mere til salmearrangementer, ældresammenkomster eller Taizégudstjenester, vil du blive modtaget med åbne arme, og også her er der mulighed for både tradition og fornyelse. Du kan også – efter aftale med dit menighedsråd og din provst – forsøge dig med alternative gudstjenestetyper, udendørs kirkelige handlinger, samarbejde med tyske kolleger eller helt fjerde ting. Det er kun din egen fantasi og de lokale ressourcer der sætter grænser.

Nogle ting ser man gerne, uanset hvordan du ellers vælger at sætte dit embede sammen. Der er en god tradition for hjemmebesøg hos menighedens ældre og syge medlemmer, og ved sølv- og guldbryllupper, runde fødselsdage og andre store livsbegivenheder. Det kan du glæde dig til, for hjemmebesøgene skaber glæde og gode relationer, du lærer din menighed at kende, og du bliver en kendt skikkelse i den by hvor du arbejder. Endnu et plus er at der som regel er kage til kaffen når præsten kommer på besøg 🙂

Gode kolleger
Som i Danmark har vi en rådighedsordning, og det betyder at når din danske kollega i nabobyen skal have ferie, dækker du ind og tager gudstjenester og eventuelle kirkelige handlinger. Til gengæld dækker han eller hun for dig når du skal have ferie. Og det er der gode muligheder for. Du får naturligvis de vanlige fem ugers ferie, og derudover har du ret til et antal friweekender, søgnefridage og særlige feriedage hvert år.

Ca. hver anden måned har vi obligatorisk tjenstligt møde hvor alle kolleger mødes med provsten og taler om aktuelle emner eller ting af betydning for kirke og kirkeliv. En gang om året er der MUS-samtale. 2 – 3 gange om året arrangeres en social sammenkomst hvor både præster og ægtefæller/partnere deltager.

Andet af interesse
Der er præster som har arbejdet for DKS i det meste af deres arbejdsliv, og det er ikke usædvanligt at man falder så godt til her at det er svært at rejse herfra igen. Selvom Sydslesvig er ganske tæt på Danmark, er der på mange måder forskel på kultur, omgangsformer osv., men mange af forskellene falder ud til Sydslesvigs fordel.

I Sydslesvig er lønnen den samme som i Danmark, og du optjener anciennitet og pension på lige fod med danske præster. Til lønnen skal lægges et udstationeringstillæg på kr. 4.056,94 pr. måned. Er du nyuddannet, følger du naturligvis den obligatoriske efteruddannelse ved FUV på lige fod med kolleger nord for grænsen.

Der er mulighed for faglig fordybelse, både på egen hånd og i samarbejde med kolleger. Flere af vore præster har været engageret i udarbejdelsen af en ny dansk-tysk salmebog, én har skrevet en bog om Luther, to har skrevet en bog om de danske kirker i Sydslesvig, og et par stykker har specialiseret sig i børne- og ungearbejde. Derudover har vi præster der som en del af deres arbejde har funktionstjeneste på sygehuse, plejehjem og i arresthuset i Flensborg.

Sydslesvig er underlagt teologisk tilsyn af Haderslevs biskop, Marianne Christiansen, og Sydslesvig deltager i det årlige Stiftskonvent og en række andre arrangementer med kolleger fra Haderslev Stift.

De store fordele

  • Omfattende frihed i planlægning og udførelse af arbejdet.
  • Anderledes, spændende og varierede præsteembeder som du selv kan præge.
  • Gode kolleger og ordnede arbejdsforhold.
  • En spændende og historisk kultur
  • Mulighed for faglig udvikling

Værd at bemærke

  • Kirkernes økonomi er meget forskellig fra danske forhold. Vore kirker er medlemskirker, og jo flere medlemmer, desto bedre økonomi.
  • Mange steder er man gør-det-selv-præst fordi der ikke er fuldtidsansatte kirketjenere, sognemedhjælpere, kirkesangere osv.
  • Der er betydeligt færre kirkelige handlinger i Sydslesvig end i typiske danske kirker.
  • Du skal være indstillet på at der kan være transporttid mellem de kirker du betjener. Til gengæld koster en god bil ikke alverden 🙂

Folder, Præst i Sydslesvig

Video om Sydslesvig

Rul til toppen