Hvad siger præsterne?

“Man kender alle sine kirkegængere, også juleaften, når der kommer mange. Og de kender stort set alle hinanden. Der er et socialt sammenhold, som er kirkeligt og tillige dansk,  folkeligt med alle de gode brydninger, det nu giver.”

“I Sydslesvig er man ikke bare præst. Fordi mindretallet er så alsidigt og varieret, og fordi der er så mange organisationer, foreninger og andre tilbud, bliver man let en del af andre sammenhænge også.”

"Præsterne i Sydslesvig er en blandet flok. Ligesom menighederne. Og det er godt sådan. Her er højt til loftet, både menneskeligt og teologisk, og den rummelighed som det giver, er et af de fineste træk ved kirkerne her hos os."

“Som præst i Sydslesvig kan man bruge alle sine talenter, og man kan fokusere på det der har ens særlige interesser. Der er god opbakning til kirkelivet, og nye tilbud og aktiviteter modtages med stor glæde af menighederne.”

“Menighederne i Sydslesvig minder på mange måder om tidligere tiders små, danske sognemenigheder hvor alle kender alle, alle har omsorg for hinanden, man ser kirken som sin fælles opgave, og man ved at den enkeltes indsats betyder noget og bliver påskønnet.”

“I vores menighed har MR og præst arbejdet sammen om små, men væsentlige ændringer i gudstjenesteritualet så vi har en gudstjeneste helt efter bogen, men tilsat elementer der i højere grad får menigheden til at føle sig inkluderet.”

“Embedet her i Sydslesvig var mit første, og det har været meget lærerigt og meget givende, og både kolleger, menighedsråd og mine menigheder har taget aktivt del i alt hvad jeg har foreslået eller arrangeret. Her kan man virkelig være præst på den måde som man er bedst til.”

Rul til toppen