Husum Danske Kirke

Kirkens og menighedens historie
Husum danske kirke er sognekirke for den danske menighed i Husum i Nordfrisland i det vestlige Sydslesvig. Menigheden hører under Dansk Kirke i Sydslesvig.

Grundstenen blev lagt i september 1990, og kirken er indviet 10. februar 1991. Byggeriet er finansieret af “A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål”. Før 1991 benyttede den danske menighed klosterkirken i Gæstehuset Sankt Jørgen i Østerende. Den ottekantede bygning med sortglaseret sadeltag og de runde vinduer (koøjer) er tænkt som et skib. Kirkeklokken er anbragt i en klokkestabel i kirkens vestgavl. Et mosaikbillede over indgangsdøren viser Kristusskikkelsen fra den store Jellingsten.

Bygningen og dens inventar er tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Fløjaltertavlen med motivet af Jesus på Genesaret sø er malet af den færøske maler Zacharias Heinesen. I 1993 skænkede dronning Ingrid kirken et krucifiks af billedkunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen. Kirken ejer også et kirkeskib, som er en model af Skoleskibet Danmark. Den danske kirke er beliggende i Klaus Groth Gade ved siden af den danske skole.

Rul til toppen