Helligåndskirken – opslag

PRÆST TIL HELLIGÅNDSKIRKEN, FLENSBORG

Helligånds Sogns Menighed søger ny præst med tiltrædelse snarest muligt. Du får bl.a.

 • et anderledes, spændende og varieret præsteembede, som du selv kan præge.
 • et virke i en smuk middelalderkirke i hjertet af Flensborg
 • et embede i en kirkelig struktur, der kan sammenlignes med en dansk valgmenighed

Hvad tilbyder vi?
Helligånds Sogns Menighed består af 500 familier fra det danske mindretal i Flensborg. De kirkelige handlinger omfatter gudstjenester, vielser, konfirmation og begravelser. Har du musikalsk interesse, vil det være et plus.

Helligåndskirken er så heldig at have et voksenkor og en dygtig og engageret konservatorieuddannet organist, som jævnligt laver mindre koncerter.

Du bliver en del af Helligånds Sogns Menighedsråd, der er optaget af at styrke Helligåndskirkens profil såvel indadtil som udadtil. Vi ønsker at du indgår konstruktivt i samarbejdet og gerne bidrager med nye ideer. Din kollega er Sydslesvigprovsten, der er deltidsansat i Helligånds Sogns menighed.

Din nye bolig ligger på Stuhrsallee 17 i et af Flensborgs mest attraktive historiske kvarterer. Det er en herskabslejlighed på ca. 200 kvm. og med adgang til dejlig byhave som alene præsten råder over. Huset ligger i gåafstand fra Flensborgs centrum med marked, butikker, danske skoler og børnehaver og masser af kulturelle tilbud.

En smuk middelalderkirke (også kaldet ‘Sydslesvigs danske domkirke’) med god kirkegang og mange aktiviteter.

Hvad ønsker vi?
Vi søger en teologisk velfunderet præst. Du må gerne have erfaring med foreningsarbejde/folkeoplysning og evnen til på ‘folkekirkelig vis’ at være nysgerrig, opsøgende og udadvendt i dit arbejde. Det værdsættes i høj grad hvis du har blik for værdien af f.eks. hjemmebesøg, runde fødselsdage og jubilæer.

Vi vil også gerne have at du formår at indgå i et samarbejde med det danske mindretals kulturelle, pædagogiske og folkelige foreninger og de tyske kirker i området. Vi lægger vægt på, at du besidder et godt humør og veludviklede samarbejdsevner, kombineret med evnen til at formidle teologiske emner og være en dygtig forkynder og prædikant i øjenhøjde med alle aldersgrupper.

Helligåndskirken er et populært valg blandt konfirmanderne. Sådan vil vi gerne have at det bliver ved med at være, og vi ser gerne at du også fortsat udvikler konfirmandarbejdet, bl.a. ved at du gør en indsats for at fastholde kontakten til konfirmanderne efter konfirmationen. 

Danske kirker i Sydslesvig har ikke vielsesmyndighed, men tilbyder naturligvis kirkelig velsignelse af borgerligt indgåede ægteskaber. I Helligåndskirken ønsker vi også fortsat at tilbyde kirkelig velsignelse til fraskilte og personer af samme køn.

Sproget?
Kirkesproget i menighederne under Dansk Kirke i Sydslesvig er dansk! Som dansk mindretalskirke i Sydslesvig vil det dog være nødvendigt, at præsten besidder tyske sprogkundskaber, da kirkelige handlinger til tider delvist foregår på tysk. Du vil i den indledende periode kunne klare dig på dansk, da næsten alle i menigheden taler dansk, men din kontaktflade kommer også til at omfatte tyske kolleger, myndigheder og familier. Hvis du ikke føler dig sikker på det tyske sprog, finansierer DKS et intensivt tyskkursus når du er tiltrådt.

Om kirken
Helligåndskirken i Flensborg har en særstilling blandt byens kirker, for kirken har siden 1588 gennemført gudstjenester og kirkelige handlinger på dansk. Kirken blev bygget i 1386 som nabo til Helligåndshospitalet. I 1997 overdrog Nordelbische Kirche Helligåndskirken som gave til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS). Helligåndskirken har status af hovedkirke for DKS, og den ligger lige i hjertet af Flensborg på byens hovedstrøg, Grosse Strasse 43. Kirken er åben i dagtimerne og har ca. 40.000 gæster om året. Det usædvanligt smukke kirkerum blev i 2013 udsmykket med Bjørn Nørgaards ‘Pinseporten’. På grund af kirkens centrale beliggenhed og særdeles gode akustik gennemføres der hvert år en række kirkekoncerter.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Menighedsrådsformand Anders Molt Ipsen, tlf. +49 1773 2354 55 eller moltipsen(at)gmail.com

Provst Hasse Neldeberg Jørgensen, Flensborg, tlf. +45 3059 3696 eller hnj(at)kirken.de

Udlandsprovst Pia Sundbøll, DSUK, tlf. +45 70261828 eller ps(at)dsuk.dk

Tilsynsførende biskop Marianne Christiansen, Haderslev, tlf. +45 74522025 eller mch(at)km.dk

dks-folkekirken.dk kan du downloade informationsfolderen ’Præst i Sydslesvig’ og se videoklip om det at være præst her. Du kan finde flere oplysninger på www.præstisydslesvig.dk.

Ansøgningsfrist:
Fredag, den 8. november 2019 kl. 12.00

Ansøgning inkl. CV og en prædiken efter eget valg sendes til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab(at)dsuk.dk. Du må også gerne medsende anbefalinger, kirkebladsindlæg og andre relevante dokumenter. For at ansøgningen kan sendes sikkert, anmodes først om et link til en kryptering på mab@dsuk.dk.

Ansættelsesvilkår
Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker. Se øvrige vilkår i højre spalte under overskriften ‘Det med småt’.

Se mere om Danske Sømands- og Udlandskirker på www.dsuk.dk

Se mere om de danske menigheder i Sydslesvig på www.dks-folkekirken.dk

Om embedet

 • Et meget alsidigt embede med en stor kontaktflade
 • En smuk og historisk kirke i hjertet af Flensborg
 • En stor menighed med medlemmer i alle aldre
 • Gode muligheder for konfirmandarbejde, familiearbejde, nye gudstjenesteformer og andre aktiviteter

Alt det med småt

 • Præsten ansættes og udsendes af DSUK. Lønindplacering sker i henhold til overenskomst med Den danske Præsteforening. Ved alle embeder under DSUK ydes der et udstationeringstillæg til lønnen. (p.t. kr. 4.090,96 pr. måned)
 • Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer du både tjenestealder og pensionsalder fra Folkekirken, ligesom tiden i Sydslesvig anciennitetsmæssigt regnes på lige fod med ansættelse i Danmark.
 • Dansk Kirke i Sydslesvig er organiseret som en forening og arbejder under DSUK. En gang om året mødes Kirkerådet, DKS’ bestyrelse, med repræsentanter for menighederne på Kirkedagen, den årlige generalforsamling.
 • Dansk Kirke i Sydslesvig er inddelt i seks kirkekredse, og samarbejdet i og mellem kredsene er formaliseret i bl.a. møder og arrangementer med de nærmeste præstekolleger og nabomenighederne.
 • Der tages forbehold for ændringer af ansættelsesområdet.
 • Se mere om Danske Sømands- og Udlandskirker på www.dsuk.dk.
 • Se mere om de danske menigheder i Sydslesvig på www.dks-folkekirken.dk

Folder, Præst i Sydslesvig

Video om Sydslesvig

Rul til toppen