Ansgar Kirke Flensborg

Kort om Ansgar kirkes historie
Flensborg Nord blev oprettet som selvstændigt præstedistrikt 1948. Til distriktet henlagdes Flensborgs nordlige del (sydgrænse: Toosbygade) og Klus. Da Martin Nørgaard blev præst i sognet 1951, tog han Nyhus og Kobbermølle ‘med sig’. Første danske gudstjeneste blev afholdt 1926 i Kobbermølle Skole.

 

I de første par år samledes menigheden til gudstjenester i den tyske Sct. Petri Kirche, men den 23. oktober 1949 kunne DKU’s daværende præsident biskop Bruun-Rasmussen ved en festgudstjeneste indvie KFUM-fritidshjemmets festsal på Junkerhuvej til kirkerum for Den danske Menighed i Flensborg Nord. Samtidig opgav man dog aldrig håbet – og indsatsen – for en egen kirke.

Det blev 1968 til virkelighed takket være den enestående donation fra A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Rul til toppen